Investicijska dokumentacija je obvezen del vsake večje investicije, večinoma pa tudi vsake prijave na javne razpise za pridobitev nepovratnih sredstev ali jamstev za bančna posojila.

V podjetju Omnimodo za vas izdelamo vse potrebne investicijske dokumente od Dokumenta identifikacije investicijskega projekta do Predinvesticijske zasnove, Investicijskega programa in Študije izvedljivosti.

Vse investicijske dokumente vam izdelamo v skladu z vašimi željami, hitro in predvsem skladno s področno zakonodajo.