Evropska Uredba o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR) je uvedla številne novosti in obveznosti, ki veljajo tako za javne institucije kot za podjetja.

Podjetje Omnimodo za vas uredi vse potrebno v zvezi z varstvom osebnih podatkov, kar vključuje pogodbe o pogodbeni obdelavi osebnih podatkov, usposabljanje vaših zaposlenih, sprotno svetovanje, predvsem pa izvajanje storitev pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov.