Poslovni načrt je eden od osnovnih dokumentov vsakega podjetnika, nepogrešljiv pa je tudi pri vseh vrstah pridobivanja nepovratnih sredstev ali bančnih posojil.

Vaše podjetniške ideje lahko prelijemo v kakovosten in učinkovit poslovni načrt, ki bo imel večje možnosti za uspeh pri investitorjih, razpisnih komisijah in bankah.

Po enakem ključu vam po potrebi izdelamo investicijski elaborat in študijo izvedljivosti (feasibility study).

Naši poslovni načrti in drugi investicijski dokumenti so bili in so podlaga za veliko število uspešnih projektov – sofinanciranih tudi s pomočjo javnih sredstev.

Pri poslovnem načrtu se lahko dogovorimo tudi za omejeno obliko sodelovanja v obliki svetovanja ali izdelave le posameznega dela poslovnega načrta.