Javna naročila so eno najbolj zapletenih področij delovanja javnih pravnih oseb, za njihovo delovanje pa vendarle obvezna in zakonsko predpisana.

V podjetju Omnimodo vam hitro in učinkovito izvedemo vse potrebno v zvezi z javnimi naročili. Za vas izpeljemo celoten postopek izvedbe vseh vrst javnih naročil, če javno naročilo razpisujete, oziroma vam pripravimo prijavo, če se na javno naročilo prijavljate.

 

Skrbni gospodarji javnih financ vse bolj ugotavljajo, da pomeni izvedba javnih naročil s pomočjo zunanjega izvajalca zanesljivo in zakonito opravljen postopek ter predvsem prihranek.

Podjetje Omnimodo vam v skladu z zakonodajo s področja javnega naročanja nudi tudi obvezno garancijo za dobro izvedbo del.