Podjetje Omnimodo je aktivno tudi na raziskovalnem področju. Za naročnika izvajamo manjše in obsežnejše raziskave s pravnega, kadrovskega, statusnega ali katerega koli drugega družboslovnega področja. Raziskave izvajamo s pomočjo sodobnih tehnoloških in metodoloških orodij in drugih učinkovitih oblik pridobivanja potrebnih informacij.

 

Nekatere večje raziskave, ki smo jih opravili, navajamo spodaj:

Upravljavske strukture v javnih zavodih: analiza stanja in razvojnih možnosti
Elaborat , študija. - Ljubljana : Omnimodo, 2010 - COBISS.SI-ID 253615616

Pravna podlaga za možnosti institucionalizacije sodobnega plesa: implementacija in realizacija modela
Elaborat, študija. - Ljubljana : Omnimodo, 2010 - COBISS.SI-ID 253627904

Digitalizacija mreže art kinematografov: strokovne podlage
Ljubljana : Art kino mreža Slovenije, 2011 - COBISS.SI-ID 253644032