Podjetje Omnimodo že več kot deset let uspešno pomaga podjetjem in institucijam pri pridobivanju sredstev na javnih razpisih in pri opravljanju javnih naročil, javnim zavodom pa pri zakonitem in uspešnem poslovanju.

Vloge na javne razpise, celovito izvedbo javnega naročila ali pravni nasvet vam nudimo po ugodnih cenah, z jamstvom za pravočasno in strokovno brezhibno opravljeno delo.

Zagotavljamo vam kakovostne, izkušene in visoko izobražene svetovalce, ki se bodo posvetili le vam. Doslednost, ažurnost in natančnost opravljenega dela so naše lastnosti, ki vam bodo odločilno olajšale delo.